JJUB55096U Ret og Filosofi: Workshop

Årgang 2015/2016
Kursusindhold

Som introduktion til bachelorprojektforløb og faget Ret, Moral og Politik (RMP) udbydes på 5. semester et undervisningsforløb på 15 timer fra den 25. januar 2016. Forløbet er delt op i fem forelæsninger, der gennemføres to gange dagligt, henholdsvis kl. 9-12 og kl. 13-16 fra mandag til fredag I Anneks B (se nedenfor under punktet Bemærkninger).

Deltagelse i workshoppen er frivillig og forudsætter ikke forberedelse fra den studerendes side. Undervisningen er ikke ECTS-bærende og afsluttes ikke med eksamen.

Undervisningsforløbet tager sigte på 1) at forberede de studerende på at arbejde med filosofisk stof ved at give dem et historisk overblik over filosofi og retsfilosofi, 2) indføre de studerende i forskellen på retsfilosofi og retssociologi og 3) vise de studerende, hvordan de i opgavesammenhæng kan anvende de filosofiske og retssociologiske teorier, der indgår i pensum for RMP.

I den sidste del af workshoppen vil der blive brugt øvelsesopgaver, der tidligere har været brugt i undervisningen RMP. Der er ikke yderligere sammenfald mellem det stof, der vil blive gennemgået på workshoppen, og pensum i RMP.

Målbeskrivelser

Kurset skal give de studerende

  • overblik over filosofiens og retsfilosofiens historie,

  • forståelse for, hvad filosofi er som aktivitet, og hvad det indebærer at arbejde med en filosofisk tekst,

  • forståelse for forskellen mellem retsfilosofi og retssociologi

konkrete værktøjer, så de kan forbedre deres eksamenspræstationer, både til mundtlig og skriftlig eksamen og i større skriftlige arbejder

Workshoppen tilsigter at forberede de studerende på en række af de metodologiske udfordringer, de må forventes at møde i løbet af sjette semester.
Workshoppen henvender sig til studerende på femte semester.
Forelæsningsplan
25. januar: Hvad er filosofi? Fra grækerne til det 20. århundrede
26. januar: Retsfilosofi I: Hobbes og suverænitet
27. januar: Retsfilosofi II: Fra Kant til Kelsen
28. januar: Retsfilosofi og retssociologi: Durkheim om selvmordet
29. januar: Brug af filosofisk/sociologisk teori i opgaver.
Forelæsningen Torsdag d. 28. januar kl. 9-12 i Anneks B, er flyttet til mandag d. 1. februar kl. 9-12 i Trin 117.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 5
  • I alt
  • 5
Point
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse, 0
Censurform
Ingen ekstern censur