JJUB55083U Eksamensteknik for jurastuderende

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Exam techniques for law students

Kursusindhold

Kurset i Eksamensteknik for jurastuderende knytter sig fagligt sammen med alle 5. semesters valgfag, og formålet med kurset Eksamensteknik for jurastuderende er at udstyre de jurastuderende med eksamensteknikker, som kan forbedre deres præstationer til mundtlig og skriftlig eksamen og sætte dem i stand til at skrive bedre bachelor- og specialeafhandlinger.

Hvis man vil have en god karakter på jurastudiet, er det ikke nok, at man kan sine ting. Man skal også være bevidst om den måde, man går til eksamen på. Den karakter man får, afhænger ikke kun af indholdet af det man siger og skriver. Det afhænger også af måden, man siger og skriver det på.

Der stilles særlige krav, hvis man vil præstere optimalt til en eksamen på jurastudiet. Det er bl.a. vigtigt, at man som studerende ved, hvordan man skal bygge en juridisk argumentation optimalt op. Det er også vigtigt, at man bruger et optimalt sprog, som på en gang er passende ”juridisk” og samtidig klart, tydeligt og let at forstå for dem, man kommunikerer med. Til mundtlig eksamen er det centralt, at man får fremlagt tingene på den rigtige måde, og at man forstår, hvilke retoriske knapper man skal trykke på. Endelig er det også særdeles vigtigt, at man som studerende ved, hvad man ikke skal gøre til eksamen. 

På kurset fokuseres på fire grundlæggende emner:

• God eksamensteknik til mundtlig eksamen
• God eksamensteknik til skriftlig eksamen
• Hvordan skriver man større skriftlige afhandlinger?
• Optimering af studieteknik og eksamenslæsning

Se video om kurset:

https://www.youtube.com/watch?v=UpAIUOB0v9Y 

 

Målbeskrivelser

Kurset skal

• Give de studerende en større forståelse for, hvad der tæller til eksamen, og hvilket grundlag de bedømmes på
• Gøre dem bevidste om en række skriftlige og mundtlige virkemidler, som kan betyde noget for deres karakter
• Give dem kendskab til basale retoriske og kommunikationsteoretiske grundbegreber
• Udstyre dem med konkrete værktøjer, så de kan forbedre deres eksamenspræstationer, både til mundtlig og skriftlig eksamen og i større skriftlige arbejder
• Bevidstgøre dem om den måde, juridisk argumentation bør opbygges på 
• Give dem effektive studieteknikker, så de får mere ud af deres eksamenslæsning

Litteratur:
Undervisningen bygger på materiale fra DJØFs Forlags hjemmeside ”Eksamensteknik for jurastuderende”, der åbner i løbet af sommeren 2015.  

Undervisningssted:

Bethesda:
Rømersgade 17
1362 København K

Kurset tilsigter at udvikle de studerendes evne til at perfome optimalt til eksamen og i større skriftlige arbejder. Det er relevant for alle dele af det juridiske studium.
Kurset afholdes i Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København K
Kurset er for studerende på 5. semester.
Undervisningen afholdes hver dag i uge 35 fra klokken 10 – 15.30
Undervisningen sker via forelæsning og workshops.

Undervisningen tilrettelægges sådan:

Mandag den 24. og tirsdag den 25.: Eksamensteknik til mundtlig eksamen. Inden da beder vi jer læse artiklerne ”Generelt om mundtlig eksamen”, ”Sproget til mundtlig eksamen på jurastudiet”, ”Hvordan skal man fremlægge stoffet til mundtlig eksamen” og ”Fremtoning til mundtlig eksamen” på hjemmesiden om Eksamensteknik for jurastuderende.

Onsdag den 26. og torsdag den 27.: Eksamensteknik til skriftlig eksamen. Inden da beder vi jer læse artiklerne ”Generelt om skriftlig eksamen på jurastudiet”, ”Hvad er særligt ved juridisk skriftsprog”, ”Sproget til skriftlig eksamen på jurastudiet”, ”Henvisninger til retskilder i skriftlige eksamensbesvarelse” og ”Opbygning af skriftlige eksamensbesvarelser” på hjemmesiden om Eksamensteknik for jurastuderende.

Fredag den 28: Større skriftlige afhandlinger, studieteknik og eksamenstræning. Inden da beder vi her læse artiklerne om ”Studieteknik” og ”Eksamenstræning” på hjemmesiden om eksamensteknik for jurastuderende.

Undervisningen ligger hver dag fra 10.15 til 15.30.
Der er ikke eksamen i faget, og der gives ikke karakter.
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 0
  • I alt
  • 0