JJUB54098U Ret, moral og politik

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Law, morality and politics

Kursusindhold

Faget ”Ret, moral og politik” er et obligatorisk fag på den juridiske bacheloruddannelse, som dels udgør det videnskabsteoretiske element i den juridiske uddannelses, dels opøver de studerende i at perspektivere og teoretisk bearbejde en række cases. Faget sigter mod at give de studerende kendskab til retsfilosofiske og retssociologiske teorier og derigennem en indsigt i hvordan juridisk praksis gensidigt interagerer med politik og moral.

Målbeskrivelser

Generelle færdigheder:
• Bred indsigt i retsteori
• Evne til at sammenkoble abstrakt teori med praktiske juridiske og samfundsmæssige problemstillinger

Specifikke kompetencer:
• Evne til at se retten både indefra og udefra
• Kendskab til andre samfundsvidenskabelige syn på det juridiske system
• Større grad af abstraktionsevne

Viden:
• Viden om retten som et lukket juridisk system og samtidig ét socialt system blandt flere

Undervisningen baseres på udvalgte dele af 1) Ole Hammerslev og Henrik Palmer Olsen (red.) – Retsfilosofi: Centrale tekster og temaer, Hans Reitzels Forlag og 2) Ole Hammerslev og Mikael Rask Madsen (red.) – Retssociologi: Klassiske og moderne perspektiver, Hans Reitzels Forlag. Undervisningen er opbygget omkring en række cases, hvor de studerende vil blive bedt om at analysere forskellige problemstillinger, der er relevante for faget.

Undervisningen i faget er et 10 ugers forløb, hvoraf 3 uger bruges til forelæsninger og 7 uger bruges til case undervisning. Det vigtigste indhold i undervisningen er at facilitere de studerendes egen anvendelse af de teoretiske tekster som grundlag for at gennemføre analyser af de problemstillinger de får forelagt i de 7 cases. Hvert caseforløb er bygget omkring en underviser-introduktion, en skriftlig aflevering og en generel underviser-opfølgning (der gives ikke individuel feedback).
Yderligere oplysninger om bl.a. læseplaner, undervisningsopgaver m.v. findes på fagets hjemmeside (er endnu ikke oprettet). Se Uddannelsessiderne for formalia angående eksamensformer.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 2
 • Forberedelse
 • 219
 • Forelæsninger
 • 10
 • Seminar
 • 44
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveform: Porteføljeeksamen. Studerende udvælger selv to besvarelser af cases fra undervisningen. Disse afleveres sammen med en besvarelse af en 1 døgns hjemmeopgave. Der gives én samlet karakter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamensdato: 2. - 3. juni 2016

Reeksamen

Eksamensdato: 1. - 2. august 2016