JJUA99999U Landsskatterettens og universitetets miniprocesspil

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Landsskatterettens og universitetets miniprocesspil

Kursusindhold

Landsskatteretten, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet i samarbejde med PwC arrangerer hvert semester et miniprocesspil i skatteret for studerende ved Københavns Universitet, som er tilmeldt faget Grundlæggende skatteret (obligatorisk) eller har bestået dette, Grundlæggende skatteret (ikke obligatorisk) eller Udvidet skatteret i et tidligere semester. Studerende, der tidligere har deltaget i miniprocesspillet, kan ikke deltage.

Processpillet går ud på at føre en fiktiv sag ved Landsskatteretten. Det tilstræbes, at spillet så vidt muligt afspejler sagsgangen ved Landsskatteretten.

Formålet med processpillet er at give deltagerne mulighed for at få et nærmere indblik i sagsgangen ved Landsskatteretten og i Landsskatteretten som institution, samtidig med at deltagerne får mulighed for at prøve kræfter med en skatteretlig problemstilling i praksis. Deltagerne vil således få lejlighed til at anvende deres teoretiske viden på en realistisk sag, og derved opnå en praktisk erfaring med afgrænsede skatteretlige problemstillinger.

Selve spillet organiseres med en skriftlig og en mundtlig runde. I den skriftlige runde får holdene mulighed for at agere repræsentant både for en skatteyder og for skattemyndighederne. Der skal således udarbejdes et skriftligt indlæg både fra skatteyderen og fra SKAT. På baggrund af de skriftlige indlæg udvælges to hold, der henholdsvis skal repræsentere skatteyderen og SKAT ved den mundtlige procedure i Landsskatteretten.

Finalen afholdes i Landsskatterettens retslokale.

Målbeskrivelser

De to bedste hold udvælges til mundtlig procedure i Landsskatteretten og opnår derfor også erfaring i mundtlig proces.

Opgaven skal skrives på dansk og den mundtlige procedure foregår på dansk
Deltagerne arbejder i grupper på 3-5 personer, hvorfor der er tale om intensivt gruppearbejde. Grupperne udarbejder klage til Landsskatteretten samt udtalelse fra SKAT, dvs. der opnås særdeles god erfaring med udarbejdelse af partindlæg. Der ydes ikke vejledning fra undervisere, men der afvikles et arrangement ved PwC, hvor holdene har mulighed for at stille spørgsmål til rådgivere fra PwC. Desuden modtager holdene efterfølgende opfølgning.
Tilmelding: Der afholdes informationsmøde på alle hold i Grundlæggende skatteret (obligatorisk) og evt. i andre skatteretsfag i begyndelsen af hvert semester, hvor arrangørerne fra Landsskatteretten vil fortælle om, hvad miniprocesspillet er, og hvad en deltagelse vil indebære. For yderligere information se opslag på hjemmesiden http:/​/​www.landsskatteretten.dk/​processpil/​processpilku/​ eller kontakt mnp@sanst.dk eller sdj@sanst.dk.

Miniprocesspillet støttes af PwC som led i PwCs medlemskab af fakultetets partnerskabsprogram
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 20
  • I alt
  • 20