JJUA55071U Iværksætterens juridiske udfordringer

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

The Entrepreneur’s Legal Challenges

Kursusindhold

Formålet er at uddanne juristen til at forstå (vækst-)iværksætterens juridiske problemer, rådgive og løse disse. De juridiske problemer kan ligge på mange forskellige områder, og faget er således i udpræget grad interdisciplinært.

Kurset vil have særlig fokus på iværksætterens særlige behov, herunder risikovillig kapital, incitamenter, beskyttelsen af immaterielle rettigheder, ejerkonflikter, skat, exit mv.

Målbeskrivelser

Den studerende forventes at kunne 
  * analysere de juridiske udfordringer, som iværksætteren møder 
  * forstå de problemstillinger, hovedudfordringer og den indre systematik, der gælder for hver af de valgte juridiske discipliner med særlig relevans for iværksætterens situation 
  * vurdere på en praktisk og omkostningseffektiv måde, hvordan iværksætteren overkommer udfordringer og udvikler sit potentiale 
  * evaluere iværksætterens situation og forstå denne med henblik på at indrette forretningsmodellen på en juridisk hensigtsmæssig måde 
  * forholde sig kritisk til forretningsplaner, så der kan ydes kvalificeret rådgivning og vejledning til iværksætteren med henblik på at udvikle dennes forretningsidé

Der er udarbejdet en særlig lærebog til faget: ”Iværksætterns Juridiske Udfordringer” (1. udgave), Jesper Lau Hansen (red.).

Derudover forventes underviseren at inddrage yderligere materiale om ansatte og eksport samt forskellige aftaleeksempler.

Ud over at forstå de centrale elementer i de udvalgte discipliner, er det ambitionen at give den studerende en forståelse for iværksætterens særlige situation.
Det er således især kompetence til at løse og forebygge konflikter, som forventes udviklet.
Der er ingen særlige faglige forudsætninger ud over de almindelige adgangskrav til Kandidatuddannelsen.
Forelæsning med delvis sokratisk tilgang.
Der er ikke fag, som udelukkes, hvis dette fag vælges.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 241
  • Seminar
  • 34
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Mundtlig prøve uden forberedelse, 20 min.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: 4. - 8. januar 2016 (vejl. periode)

Forår: 6. - 10. juni 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' på KUnet

Kriterier for bedømmelse

Det vil være en kombination af de kriterier, der er knyttet til de omfattede ti fag, og de kriterier, der knytter sig særskilt til de læringsmål, som er gengivet ovf.