JJUA04449U Omsætning af fast ejendom

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Trading real estate

Kursusindhold

At give deltagerne et grundlæggende kendskab til omsætningen af fast ejendom, herunder den nyeste lovgivning på området og til de misligholdelsesproblemer, der opstår i sammenhæng hermed.

 I løbet af kurset indføres deltagerne i emnekredsen ved en gennemgang af standarddokumenter, teori og retspraksis, idet følgende hovedpunkter gennemgås:

 • Introduktion. Ejendomsbegrebet. Gennemgang af grundlæggende ejerformer.
 • Ejendomsobjektet. Offentligretlig regulering af råden over fast ejendom.
 • Ejendommens økonomi. Udgifter og indtægter vedrørende fast ejendom. Prisfastsættelsen.
 • Ejendomsformidleren. Lov om omsætning af fast ejendom. Ejendomsformidlerens erstatningsansvar.
 • Gennemførelse af en ejendomshandel. Aftalens indgåelse. Fortrydelsesret. Advokatforbehold.
 • Handelens dokumenter. Provenuberegning, salgsopstilling og købsaftale.
 • Finansiering af købesummen. Kontantprisen. Realkreditbelåning.
 • Berigtigelse af ejendomshandel. Retsvirkninger af skødet. Advokatens opgaver.
 • Tingsretlige problemer. Sikring og deponering af købesummen.
 • Misligholdelse generelt, herunder mangler. Overordnet teori vedrørende misligholdelse. Mangelsbegrebet.
 • Ansvarsfrihed i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.
 • Forsinkelse og vanhjemmel.
 • Misligholdelsesbeføjelser. Generelt, herunder udelukkelse af misligholdelsesbeføjelser.
 • Ophævelse.
 • Erstatning. Selvbyggeransvar.
 • Forholdsmæssigt afslag.

  Der skrives en øvelsesopgave, svarende til et eksamenssæt i kursusforløbet.

Målbeskrivelser

Fagets mål er, at den studerende skal kunne:
- Redegøre for en ejendomshandels normale forløb
- Identificere de relevante retlige problemstillinger i et komplekst forløb af begivenheder i forbindelse med en ejendomshandel
- Argumentere for et givent resultat
- Identificere og analysere de lovbestemmelser, faget omfatter, korrekt, til løsning af ovennævnte problemstillinger
- Identificere og analysere de forskellige love i kombination med de ulovbestemte regler på området, hvor dette måtte være relevant
- Redegøre for hvilke lovbestemmelser der er relevante for de forskellige typer af problemer i en ejendomshandel
- Forklare de dokumenter, der indgår i en ejendomshandel, herunder standard-købsaftalen
- Analysere de domme, der indgår i pensum, til at støtte sine argumenter
- Identificere og analysere de aftaleretlige og elementære erstatningsretlige regler på problemstillinger vedr. indgåelse af handler om fast ejendom og evt. efterfølgende mangelskrav
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

 • H.P. Rosenmeier, Mangler ved fast ejendom, 6. udgave, 2014, Karnov Group.

 • Kristian Dreyer, Ejendomsmæglerloven, 1. udgave, 2015, Karnov Group.

 • Kristian Dreyer, Håndbog i fast ejendom, 1. udgave, 2015, SGQ

  (udleveres gratis til alle studerende ved 1. lektion, og ligger online på faget hjemmeside på Absalon).

 • Dansk Ejendomsmæglerforeningens standardvilkår for ejerboliger og andelsboliger (2015)

  (Udleveres gratis til alle studerende ved 1. lektion, og ligger online på fagets hjemmeside på Absalon).

   

  Pensum omfatter cirka 472 sider

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 241
 • Seminar
 • 34
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Written with supervision 4 hours
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamensdato: 8. januar 2016

Reeksamen

Eksamensdato: 29. februar 2016

 

Forår: Afventer