JJUA04377U Kriminologi

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Criminology

Kursusindhold

Kriminologi er læren om kriminalitetens udbredelse, årsager og virkninger. Inden for kriminologien søger man således at afdække, hvad der gør mennesker eller grupper/organisationer til kriminelle. Man beskæftiger sig også med kriminalitetens følger, dels for de direkte implicerede (ofre og gerningspersoner) og dels for samfundet generelt. I forlængelse heraf fokuserer man tillige på, hvem der udsættes for kriminalitet og hvorfor. En vigtig del af kriminologien beskæftiger sig med virkningerne af straf, ikke mindst fængselsstraffen. Kursets formål er at formidle og diskutere nogle af kriminologiens hovedresultater, især på områder, der har tilknytning til væsentlige og aktuelle kriminalpolitiske problemstillinger.

Der tilstræbes en varieret undervisningsform med indslag af forelæsninger, diskussioner og studiebesøg (eksempelvis hos politiet, i fængsler, hos gadeprojekter, ved domstole) og film- eller dokumentarforevisninger. Det mere præcise blandingsforhold bestemmes dels af holdets ønsker og dels af de praktiske muligheder (holdstørrelse, økonomi m.v.).
Under kursets forløb vil bl.a. følgende emner blive belyst:

 • Kriminalitetens og kriminologiens historie (kort).
 • Kriminalitetens omfang og karakter i Danmark.
 • Lande med særlig høj eller lav kriminalitet.
 • Kriminalitetsudviklingen, aktuelt og over længere tidsperioder.
 • Ungdoms- og bandekriminalitet.
 • Kvindekriminalitet.
 • Voldskriminalitet, herunder drab, og seksualkriminalitet.
 • Tyverier og anden berigelseskriminalitet.
 • Narkotikakriminalitet.
 • Kriminalitetens ofre (viktimologi).
 • Befolkningens retsbevidsthed.
 • Befolkningens angst for kriminalitet.
 • Politiet og kriminaliteten.
 • Straffenes formål og virkninger.
 • Alternativer til (friheds)straf.
 • Hvordan forebygge kriminalitet? (Kriminalprævention).

  Nærmere oplysninger om kurset kan fås hos professor Flemming Balvig (tlf 35 32 33 25, Skt. Peders Stræde 19, 1453 København K).
Målbeskrivelser

- Redegøre for og forklare kursusfagets teoretiske og praktiske problemstillinger
- Identificere komplicerede juridiske problemer
- Analysere komplekse problemstillinger indenfor kursusfaget ud fra forskellige, relevante fagligt begrundede indfaldsvinkler
- Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger, foretage en kritisk afvejning af de relevante argumenter og træffe et sagligt begrundet valg for teoretiske og praktiske løsninger
- Perspektivere kursusfagets konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i kursusfaget
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Balvig, Flemming (1995), Kriminalitet og social kontrol, Columbus, København (udsolgt fra forlaget; findes på fagets hjemmeside)
Hauge, Ragnar, Kriminalitetens årsaker : utsnitt av kriminologiens historie. - Sider: [189 s.]. - Oslo : Universitetsforlaget, 2001
E-bog: Balvig, Holmberg og Snare (2004), Kriminologiske tekster, Digital version
Grundlæggende tal (afrundede) om kriminalitetens omfang og karakter i Danmark ved årtusindeskiftet – i internationalt perspektiv (se fagets hjemmeside)

Justitsministeriets forskningskontor:
Udsathed for vold og andre former for kriminalitet 2005-2009 – med delvis opdatering for 2010 (Balvig & Kyvsgaard (2010). Download:
http:/​/​www.justitsministeriet.dk/​fileadmin/​downloads/​Forskning_og_dokumentation/​Offerrapport%202009.pdf
Eventuelle bilag, der udleveres i forbindelse med undervisningen -> Tjek fagets hjemmeside

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 241
 • Seminar
 • 34
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 døgn
Skriftlig uden tilsyn (hjemmeopgave), 3 døgn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamensdato: 11. - 14. december 2015

 

Reeksamen

Eksamensdato: 29. januar - 1. februar 2016