JJUA04102U It-ret

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Information Technology Law

Kursusindhold

Den digitale teknologi har rejst en række nye juridiske problemstillinger. Disse problemstillinger har fået en stadig mere central betydning i takt med, at informationsteknologien er blevet fundamentet for videnssamfundet. Derfor vil de fleste jurister i dag støde på it-retlige problemstillinger i deres arbejde, og mange jurister har it-ret som deres hovedarbejdsområde. Både advokatkontorer, virksomheder og offentlige myndigheder søger jævnligt jurister med særligt kendskab til it-ret.
Det er formålet med kursusfaget at give deltagerne en indføring i de særlige juridiske problemstillinger, som informationsteknologien giver anledning til. Efter kurset vil deltagerne have den fornødne indsigt til at varetage en stilling som it-jurist eller behandle it-retlige problemstillinger som led i et bredere stillingsindhold.

I faget gennemgås en række fortrinsvis immaterialretlige og formueretlige emner, herunder:

Ophavsretlig beskyttelse af edb-programmer, databaser, hjemmesider og anden digital information (musik, film, e-bøger mv.)

Internetoperatører og andre mellemmænds (som f.eks. YouTube og Facebook) ansvar for brugernes krænkelser på internettet

Beskyttelse af domænenavne

Persondataregulering

Markedsføring på internettet

Digital aftaleindgåelse og salg af digitale ydelser (download af musik, film, ringetoner mv.)

It-kontrakter – udformning, fortolkning og introduktion til de mest udbredte standardkontrakter

It-ret er præget af en dynamisk retsudvikling med mange nye regler og principielle sager, der forsøger at tilpasse juraen til de nye muligheder, som den konstante teknologiske udvikling giver. Må man fra sin egen hjemmeside linke direkte til nyheder på et dagblads hjemmeside? Kan man fortryde et aktiekøb foretaget via en hjemmeside, når der er sket fejltastning? Må man bruge konkurrenters varemærker som søgeord på internettet?  Det er blot nogle af de mange spørgsmål, som de danske domstole har måttet tage stilling til i de senere år. De mange principielle sager giver god mulighed for casebaseret undervisning, og dette anvendes i udstrakt grad.

Faget tilbyder deltagerne virksomhedsbesøg i it-retsafdelingen på et af de store advokatkontorer . Virksomhedsbesøget foregår udenfor den almindelige undervisningstid og er frivilligt.

Målbeskrivelser

- Redegøre for den nødvendige informationsteknologi med henblik på at kunne forstå og behandle de tilhørende retlige problemstillinger.
- Redegøre for de grundlæggende retsregler, som it-retten bevæger sig på tværs af.
- Identificere relevante it-retlige problemstillinger og det relevante it-retlige retsfaktum, når dette præsenteres som del af en konkret sagsbeskrivelse.
- Identificere relevante retsregler ved løsning af identificerede it-retlige problemstillinger og dermed vise forståelse for samspillet mellem teknologien og juraen.
- Analysere komplekse it-retlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter.
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Henrik Udsen, lærebog i it-ret (2013). Bogen er gratis tilgængelig for de studerende i elektronisk form på absalon.

Pensum omfatter ca. 500 sider.

Kurset indledes med en kort gennemgang af nogle centrale tekniske begreber. Der forudsættes ikke noget forudgående kendskab hertil.
Det er en fordel men ikke en forudsætning, at man har kendskab til immaterialret.
It-ret og European E-commerce Law er gensidigt udelukkende. Studerende der har bestået det ene af fagene, kan ikke tage det andet fag.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 241
  • Seminar
  • 34
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Deltagerne får udleveret en case, som eksaminationen tager udgangspunkt i.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: 14. - 18. December 2015 (vejl. periode)

Forår: 23. - 27. maj 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' på KUnet