HTRK00011U TYR, Tyrkiets udenrigspolitik (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Turkey’s foreign policy

Uddannelse
Mellemøstens sprog og samfund med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010-ordningen eller
Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen
Kursusindhold

Hvad karakteriserer tyrkisk udenrigspolitik? Hvilke skift i vision og strategi kan identificeres over tid? Hvilke faktorer er afgørende for formuleringen af tyrkisk udenrigspolitik? Og hvem er de centrale aktører i relation til tyrkisk udenrigspolitik? Kurset kigger på tyrkisk udenrigspolitik før og nu, med særlig vægt på perioden efter 1980, og særligt fokus på forholdet mellem Tyrkiet og Mellemøsten i lyset af de seneste års krig og konflikter. I den forbindelse er den kurdiske dimension naturligvis yderst interessant, ligesom Tyrkiets forhold til Israel vil blive berørt. Men kurset vil også komme ind på andre traditionelle udenrigspolitiske mærkesager, såsom Cypern konflikten og forholdet til EU samt USA, og på faktorer som virker afgørende ind på udenrigspolitikken, såsom sikkerhedsforståelser og energispørgsmål.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Studieordning for Mellemøstens sprog og samfund (Fagelementkode HTRB01301E)
 

BA tilvalg 2013-studieordning:
Studieordningen for BA tilvalg i Tyrkisk (Fagelementkode HTRB10061E)
 

KA Mellemøsten 2008-studieordning:
Emnekursus B, KA mellemøstlige sprog og samfund(Fagelementkode HMØK03721E)
 

KA-tilvalg Tværkultur 2008-studieordning
KA i Tværkultur 2009 (Fagelementkode HTÆK03041E)

Sekundærlitteratur i form af en række engelsk-sprogede artikler samt enkelte tyrkisk-sprogede tekster, og en række primærkilder på tyrkisk.

Kendskab til tyrkisk svarende til bestået kommunikativ 2
Seminar samt tekstlæsning
Alt kursusmateriale er på engelsk
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5