HTRB01231U TYR, Kommunikativt tyrkisk 2 (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Communicative Turkish 2

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010

Kursusindhold

Gennem tekstlæsning, samtale, lytteøvelser, grammatikforståelse samt skriftlige øvelser, vil den studerende arbejde videre med sit teoretiske og praktiske kendskab til Tyrkisk sprog. Der lægges på kurset særlig vægt på at opøve oversættelsesfærdigheder fra dansk til tyrkisk.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Kommunikativt tyrkisk 2 og oversættelse (Fagelementkode HTRB01231E)

Efter aftale med underviser.

Bestået Kommunikativt Tyrkisk 1.
Klasseundervisning med aktiv studenterdeltagelse.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 8
  • Forberedelse
  • 292,5
  • Forelæsninger
  • 112
  • I alt
  • 412,5