HTRB01211U TYR, Moderne Tyrkiets Historie og Samfundsforhold (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Modern Turkish history and society

Uddannelse
Mellemøstens sprog og samfund med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010-ordningen eller
Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen
Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til centrale historiske processer og samfundsmæssige karakteristika i den tyrkiske republik. Kurset fokuserer primært på den politiske historie og politisk kultur i den sen-osmanniske periode og efter oprettelsen af republikken. Blandt temaerne er: Tyrkisk nationalisme, kemalismen, udviklingen af multipartistyre, militærets rolle i tyrkisk politik, forholdet mellem det osmanniske imperium og den tyrkiske republik, religionens rolle i Tyrkiet herunder pro-islamismens fremkomst, Tyrkiets forhold til omverdenen (EU, Mellemøsten, USA), minoritetsspørgsmål, migration, økonomi, og social fragmentering.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Det moderne Tyrkiets historie og samfund (fagelementkode HTRB01211E)

BA tilvalg 2013-studieordning:
Det Moderne Tyrkiets Historie og Samfundsforhold (fagelementkode HTRB10051E)

Kurset benytter sig af følgende grundbog som bedes lånt eller anskaffet forud for kursusstart: Öktem, Kerem (2011), Angry Nation: Turkey since 1989. Zed books. Bogen kan nemmest købes på nettet.

Herudover benyttes en række kursustekster, hvoraf nogle kan downloades via punkt.ku. mens de resterende findes som masterkopi på semesterhylden i ToRS biblioteket. Herfra kan kopieres.

Klasseundervisning med aktiv studenterdeltagelse
Alt kursusmateriale er på engelsk
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5