HTRÆ00021U TYR, Tyrkisk Propædeutik 2 (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Turkish Propedeutics B

Uddannelse

Studieordning for nærorientalske oldtidskulturer på bachelorniveau med centralt fag i arabisk, hebraisk, persisk eller tyrkisk, 2015-ordningen

 

Kursusindhold

Udvidet introduktion til tyrkisk gennem grammatik, læse-, lytte- og samtaleøvelser.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Tyrkisk propædeutik B (fagelementkode HTRÆ00021E)

Efter aftale med underviser

Bestået propædeutik I.
Klasseundervisning med aktiv studenterdeltagelse.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 8
  • Forberedelse
  • 292,5
  • Forelæsninger
  • 112
  • I alt
  • 412,5