HTRÆ00011U TYR, Tyrkisk propædeutik 1 (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Turkish propedeutics 1

Uddannelse
Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2015
Kursusindhold

Introduktion til tyrkisk sprog gennem grammatik, læse-, lytte- og samtaleøvelser.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Tyrkisk propædeutik 1 (fagelementkode HTRÆ00011E)

 

Efter aftale med underviser

Klasseundervisning med aktiv studenterdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 300,5
  • Forelæsninger
  • 112
  • I alt
  • 412,5