HTIB00821U TIB, Introduktion til Tibetologi 2 (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Introduction to Tibetan Studies 2

Uddannelse

Studieordning for Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi, 2015-ordningen eller

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Tibetologi 2007-ordningen

Kursusindhold

Dette kursus for førsteårsstuderende er bygget op omkring emner, der introducerer og problematisere Tibets moderne historie. Vi vil ikke lære og huske historiske og nutidige facts, men i stedet sætte spørgsmålstegn ved disse, og hvordan de bliver præsenteret i litteraturen som vi har til rådighed. Hvad er de almindelige antagelser i historieskrivning? Hvad er vores kilder og hvordan behandler vi de? Hvordan kan vi være kritiske læsere af tibetansk og kinesisk kildemateriale og de videnskabelige behandlinger af disse?

Dette kursus har også et tekstlæsningsmodul hvor hver studerende skal læse to bøger, som derefter skal præsenteres for holdet.

Målbeskrivelser

BA 2015-ordning:
Introduktion til Tibetologi 2 (fagelementkode HTIB00821E)

BA tilvalg 2007-ordning:
Introduktion til Tibetologi B (fagelementkode HTIB10021E)

Kontakt underviser for en liste over de videnskabelige artikler og tibetanske primærkilder (i oversættelse), som skal læses og analyseres til hver lektion. Foruden disse artikler, vil vi gå i dybden med følgende to bøger, som med fordel kan anskaffes inden kursusstart eller lånes på biblioteket:

 

Blondeau, Anne-Marie & Katia Buffetrille. 2008. Authenticating Tibet: Answers to China's 100 Questions. Berkeley: University of California Press.

Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb & Joseph M. Williams. 2003. The Craft of Research, University of Chicago Press.

Forelæsninger, studenteroplæg, diskussioner
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 150,25
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 206,25
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
Point
5 ECTS
Prøveform
Andet