HTIÆ00661U TIB, Tibetansk propædeutik C: Moderne litterært sprog (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Tibetan Propaedeutics C. Modern literary language

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi
Kursusindhold

Sprog undervisningen omfatter tekstlæsning, oversættelse til dansk og grammatisk analyse. Der vil være fokus på det moderne litterære sprog med anvendelse af forskellige litterære genrer

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Tibetansk propædeutik C: Moderne sprog (fagelementkode HTIB00661E)

Oplyses ved første undervisningsgang

Propædeutik B1 & B2 bør være bestået
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 314,5
  • Forelæsninger
  • 98
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse