HTIÆ00031U TIB, Tibetansk propædeutik 2a: Litterært tibetansk – klassisk (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Tibetan Propaedeutics 2a: Literary Tibetan – Classical

Uddannelse

Studieordningen for Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi 2015-ordning

Kursusindhold

Fortsættelse af tibetansk grammatik. Læsning af korte passager. Grammatisk analyse.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Tibetansk propædeutik 2a: Litterært tibetansk – klassisk
(fagelementkode HTIBÆ00031E)

Oplyses på Absalon

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 150,25
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 206,25
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse