HTIÆ00021U  TIB, Tibetansk propædeutik 1B: Mundtligt tibetansk - moderne (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Tibetan Propaedeutics 1B: Spoken Tibetan – Modern

Uddannelse
Udbydes efter BA 2015-studieordning
Kursusindhold

Gennemgang af moderne tibetansk grammatik og mundtlige dialoger. Undervisningen lægger særlig vægt på mundtlige øvelser (kommunikationstræning) og grammatisk analyse

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Tibetansk propædeutik A2: Mundtligt tibetansk – moderne
(fagelementkode HTIÆ00021E)

Oplyses ved første undervisningsgang

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse
  • 150,25
  • I alt
  • 206,25