HTIÆ00011U TIB, Tibetansk propædeutik 1A: Litterært tibetansk - klassisk (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Tibetan Propaedeutics 1A: Literary Tibetan – Classical

Uddannelse
Udbydes efter BA 2015-studieordning
Kursusindhold

Gennemgang af grundlæggende klassisk tibetansk grammatik. Undervisningen omfatter lettere tekstlæsning, oversættelse, skriftlige øvelser og grammatisk analyse.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Tibetansk propædeutik 1A: Litterært tibetansk – klassisk
(fagelementkode  HTIÆ00011E)

Oplyses ved første undervisningsgang

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse