HTÆK03141U  TS, Aktuel Tematisk Problemstilling (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Thematical problem of current interest

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier 2009-ordning

Kursusindhold

Seminarer i løbet af semestret, hvor der vil være mulighed for at diskutere tekster og analytiske problemer. Der vil være fokus på diskussioner om det tværkulturelle som metode, kritik og begreb. Der vil ligeledes være plads til at diskutere opgaverelaterede problemstillinger og tekster. Dato og tidspunkt for seminarer annonceres senere.

Målbeskrivelser

KA 2009-studieordning:
Aktuel Tematisk Problemstilling (fagelementkode HTÆK03051E)

Eksaminanden kan:

 • Beskrive og formidle en tværkulturel problemstilling samt placere den i en relevant kontekst.
 • Indsamle relevant materiale, der dækker problemstillingen samt den kontekst, hvori problemstillingen udspiller sig.
 • Arbejde eksplicit med teorier, begreber og metoder i analysen af problemet.
 • Identificere aktører.
 • Fremkomme med kvalificerede refleksioner over udviklings- og løsningsmuligheder.

Materialet vil være tilgængeligt online og gennem Absalon

Forelæsninger, tekstdiskussioner og studenteroplæg
Kurset henvender sig udelukkende til studerende, som skal tage modul 5 på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 98
 • Forelæsninger
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 285,5
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 412,5