HTÆK03121U TS, Kultur og samfundsanalyse (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Cultural and Social Analysis

Uddannelse
Studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier, 2009
Kursusindhold

Undervisningsforløbet i Kultur og samfundsanalyse er et teoretisk-analytisk introduktionselement til kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier. Forelæsningsdelen på fjorten dobbelttimer er fordelt på to blokke; den første blok introducerer det tværkulturelle studiefelt, gennem en række grundlæggende teoretiske problemstillinger; anden blok indkredses det tværkulturelle felt, gennem en række tværgående temaer som f.eks. globalisering, modernitet, udvikling, sekularisering/desekularisering, og de teoretisk-analytiske tilgange kommer her i spil i analyser af konkrete undersøgelser og empirisk materiale. I denne undervisning vil der blive trukket på specialister fra ToRS.

Sideløbende med forelæsnings-rækken vil der være tutorials i mindre grupper, hver med sin faste underviser. Forelæsningernes emner og problemstillinger kommer til fælles drøftelse i disse tutorials, og man må som studerende være indstillet på, at der her stilles ganske store krav om aktiv deltagelse. Der vil til de enkelte tutorials være obligatorisk læsestof, som skal diskuteres på basis af skriftlige og mundtlige oplæg fra deltagerne. Tutorials vil ligeledes fokusere på udarbejdelsen af synopsisopgaven, som skal bruges til den mundtlige eksamen. Pensum til eksamen er obligatorisk og udgøres af hele/dele af kursets læseplan.

Målbeskrivelser

KA 2015-studieordning:
Kultur og samfundsanalyse (Fagelementkode )

Der vil være materiale til undervisningen online og i Absalon.

Grundbog er Hastrup, Kirsten (2004): Kultur – Det fleksible fællesskab, Århus: Aarhus Universitetsforlag (180 normalsider).

Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier og dermed opfylder de krav, der er stipuleret i studieordningen.
Forelæsninger, tutorials, studenteroplæg (mundtlige som skriftlige), tekst- og opgavediskussioner.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 97,5
 • Forberedelse
 • 245
 • Forelæsninger
 • 42
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 412,5