HTÆK03051U TS, Aktuel Tematisk Problemstilling (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Thematical problem of current interest

Uddannelse
Studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier, 2009
Kursusindhold

Seminarer i løbet af semestret, hvor der vil være mulighed for at diskutere tekster og analytiske problemer. Der vil være fokus på diskussioner om det tværkulturelle som metode, kritik og begreb. Der vil ligeledes være plads til at diskutere opgaverelaterede problemstillinger og tekster.
Eksaminanden kan:

 • Beskrive og formidle en tværkulturel problemstilling samt placere den i en relevant kontekst.
 • Indsamle relevant materiale, der dækker problemstillingen samt den kontekst, hvori problemstillingen udspiller sig.
 • Arbejde eksplicit med teorier, begreber og metoder i analysen af problemet.
 • Identificere aktører.
 • Fremkomme med kvalificerede refleksioner over udviklings- og løsningsmuligheder.
Målbeskrivelser

KA 2009-ordning:
Aktuel Tematisk Problemstilling (fagelementkode HTÆK03051E)

 

 

 

 

 

Materialet vil være tilgængeligt online og gennem Absalon

Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier og dermed opfylder de krav, der er stipuleret i studieordningen.
Forelæsninger, tekstdiskussioner og studenteroplæg
Der er givet dispensation, således at den studerende ikke skal til mundtlig eksamen: http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​tvaerkulturelle_studier/​regler/​
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 52,5
 • Forelæsninger
 • 21
 • Praktiske øvelser
 • 338
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 412,5