HTÆK03021U TS, Regional specialisering (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Regional specialisation

Uddannelse

Udbydes efter studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier 2009-ordning

Kursusindhold

Seminarer i løbet af semestret, hvor der vil være mulighed for at diskutere tekster og analytiske problemer. Der vil være fokus på diskussioner om det tværkulturelle i forhold til de konkrete opgaver med regionalt fokus. Ligeledes vil regionalbegrebet blive behandlet. Dato og tidspunkt for seminarer annonceres senere.

Målbeskrivelser

KA 2009-studieordning:
Regional specialisering (fagelementkode HTÆK03021E)
Regional specialisering med sprog (fagelementkode HTÆK03041E)

Materialet vil være tilgængeligt online og gennem Absalon

Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier og dermed opfylder de krav, der er stipuleret i studieordningen
Forelæsninger, tekst- og opgavediskussioner
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 20
 • Forelæsninger
 • 2
 • Praktiske øvelser
 • 389,5
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 412,5