HTÆK00031U TS, Projekt- og organisationsforståelse (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Project and organisational understanding

Uddannelse

KA 2009-studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier

Kursusindhold

Seminarer i løbet af semestret, hvor der vil være fokus på virksomheds- og organisationsteori samt relaterede problemstillinger. Der vil være fokus på diskussioner om det tværkulturelle i forhold til de konkrete opgaver.

Målbeskrivelser

KA 2009-studieordning:
Projektorienteret forløb (praktik) (fagelementkode HTÆK03061E)
Projektorienteret formidling (fagelementkode HTÆK03071E)
Virksomhedsforståelse (fagelementkode HTÆK03081E)

KA 2015-studieordningen:

Projektorienteret forløb (praktik) (fagelementkode HTÆK03151E)

Projektorienteret formidling (fagelementkode HTÆK03161E)

Organisationsanalyse (fagelementkode HTÆK03181E)

Følgende grundbog skal anskaffes: Jacobsen & Thorsvik (2002). Hvordan organisationer fungerer. Indføring i organisation og ledelse. København: Hans Reitzels Forlag.

Andre tekster vil være tilgængelige online og gennem Absalon.

Forelæsninger, tekst- og opgavediskussioner
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 49
 • Forelæsninger
 • 14
 • Projektarbejde
 • 348,5
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 412,5