HTÆK00002U TS, Speciale (F16)

Årgang 2015/2016
Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier 2009-ordning.

Kursusindhold

Der diskuteres problemstillinger, analytiske problemer, formalia og projektstyring. Der gives individuel specialevejledning af faglærere på ToRS

Målbeskrivelser

KA 2009-studieordning:
Speciale (fagelementkode HTÆK03091E)

Litteraturen er tilgængelig online og i Absalon

Forelæsninger, opgavediskussioner og studenterfremlæggelser
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 31,5
  • Forelæsninger
  • 9
  • Praktiske øvelser
  • 784,5
  • I alt
  • 825,0