HRVB10101U REL, Religionshistorie (tilvalg) (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

History of religions

Uddannelse

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Religionsvidenskab, 2015

Kursusindhold

Fagmodulet behandler et bredt udvalg af religioner i deres kulturelle og historiske kontekst gennem et udvalg af tekster, rituelle praksisser og visuelle repræsentationer. Endvidere introduceres centrale problemstillinger i analysen af religioner i historie og nutid. Kursets form vil være en blanding af forelæsninger, diskussioner og gruppeøvelser. Der indgår ekskursioner og øvelser i feltarbejde med fokus på ritualer og religiøs praksis

Målbeskrivelser

BA tilvalg 2015-studieordning:
Religionshistorie (fagelementkode HRVB10101E)

Litteratur og tekster oplyses på Absalon inden kursusstart

Studentereksamen eller tilsvarende samt ca. 2 års studier i et andet humanistisk fag
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5