HRVB00031U REL, Kristendomshistorie (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

History of Christianity

Uddannelse

BA-studieordning for det centrale fag på Religionsvidenskab, 2015

Det gymnasierettede tilvalg på BA-niveau i Religionsvidenskab, 2015

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Religionsvidenskab, 2007

Kursusindhold

Indføring i kristendommens historie fra den formative periode frem til det 18. århundrede samt i et repræsentativt udvalg af grundlæggende positioner og problemstillinger i kristendomshistorien

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Kristendomshistorie (fagelementkode HRVB00031E)

BA- tilvalg-studieordning:
Kristendomshistorie (fagelementkode HRVB1011E)

BA-tilvalg 2007-studieordning:
Kristendomshistorie (fagelementkode HREB10021E)

Kursushjemmesiden på Absalon vil oplyse om pensum og anbefalet litteratur

Religionshistorie I (BA-studerende)
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5