HRUK03361U RUS, Hovedemner (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Main Topics

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen

Kursusindhold

Der arbejdes med 4-6 hovedemner. Et af disse er et fællesemne vedr. tiden før 1800, øvrige emner aftales individuelt. Emnerne kan være af litterær, lingvistisk, historisk eller kulturhistorisk art og belyses med et antal tekster på russisk, som udgør den primære litteratur suppleret med sekundær litteratur på russisk eller andre sprog. Det samlede pensum af primær litteratur på russisk udgør 700 NS, incl. det fælles emne.

Målbeskrivelser

KA Russisk, 2008-ordning:
Hovedemner (fagelementkode HRUK03361E)

KA i Østeuropastudier, 2008-ordning:
Hovedemner (fagelementkode HØEK03251E)

Aftales mellem underviser og studerende.

Indskrivning på KA i Russisk sprog og kultur eller KA i Østeuropastudier
Holdundervisning med øvelser og individuelle oplæg
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Forberedelse
 • 380
 • Forelæsninger
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 1
 • Vejledning
 • 1,5
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse