HRUK03323U RUS, Oversættelse dansk-russisk skriftlig (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Translation

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen

Kursusindhold

Med udgangspunkt i autentiske danske tekster om alment kulturelle og samfundspolitiske emner, som har en særlig relevans for Rusland og Danmark, arbejdes der såvel med generelle oversættelsesproblemer og -strategier som med udførlig analyse af kontrastive aspekter mellem russisk og dansk

Målbeskrivelser

KA 2008-studieordning: 
Oversættelse (fagelementkode HRUK03321E)

Materialer udleveres løbende i forbindelse med undervisningen

Undervisningsformen er en kombination af mundtlig diskussion på holdet og skriftlige afleveringer, som gennemgås i timen.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 177,75
  • Forelæsninger
  • 28
  • Vejledning
  • 0,5
  • I alt
  • 206,25
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse