HRUK00031U  ØST, Den russiske ortodoksi og Vesten (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Russian Orthodoxy and the West

Uddannelse

Udbydes efter Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010-ordningen eller

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen eller

Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen eller

Studieordning for kandidatuddannelsen i Østeuropastudier 2008-ordningen eller

Studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle Studier 2009-ordningen

Kursusindhold

Kurset studerer de seneste århundreders udvikling i den Russisk-ortodokse Kirke med fokus på forestillinger om Vesten og tyngdepunkt i nutiden. Der inddrages forskellige typer tekster: helgenlevneder og andre kirkelige tekster, filosofiske tekster, russisk skønlitteratur samt polemisk journalistik, webtekster og film. Muligvis vil der også blive inddraget aktuelle interviews med kirkelige aktører.

Målbeskrivelser

BA 2010-ordning Balkan:
Fordybelsesemne (fagelement HBAB01091E)
Valgfrit emne (fagelementkode HBAB01101E) 
BA projekt (fagelementkode HBAB01111E) 

BA 2010-ording Polsk:
Fordybelsesemne (fagelementkode HPLB01091)
Valgfrit emne (fagelementkode HPLB01101E) 
BA projekt (fagelementkode HPLB01111E) 

BA 2010-ordning Russisk:
Fordybelsesemne (fagelementkode HRUB01091E)
Valgfrit emne (fagelementkode HRUB01101E)
BA projekt (fagelementkode HRUB01111E)

BA tilvalg 2007-ordning:
Valgfrit emne (fagelementkode HØEB10031E)

KA 2008-ordning Russisk:
Fagteori (fagelementkode HRUK03311E)
Formidling (fagelementkode HRUK03391E)
Hovedemner (fagelementkode HRUK03361E)
Valgfag (fagelementkode HRUK03371E)

KA 2008-ordning Østeuropastudier:
Særligt studeret emne I (fagelementkode HØEK03211E)
Særligt studeret emne II (fagelementkode HØEK03231E)
Emne B (fagelementkode HØEK03241E)
Hovedemne (fagelementkode HØEK03251E)
Valgfag (fagelementkode HØEK03261E)
Formidling (fagelementkode HØEK03281E

KA 2009-ordning Tværkulturelle studier:
Regional specialisering (fagelementkode HTÆK03021E)
Regional specialisering med sprog (fagelementkode HTÆK03041E)
Aktuel tematisk problemstilling (fagelementkode HTÆK03051E)
 

 

Der bliver et mindre elektronisk kompendium med teoretiske og analysemetodiske tekster. De skønlitterære værker skal de studerende selv anskaffe. Alt efter individuelle pensumkrav kan teksterne og værkerne læses i original eller oversættelse.

En vis viden om russisk/​østeuropæisk historie og kulturhistorie anbefales, men er ikke noget krav.
Seminar med forelæsninger, diskussion og individuelle oplæg. Supplerende vejledning hos andre faglærere ved (sprogtligt) behov
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Forberedelse
  • 370,5
  • I alt
  • 412,5