HRUK00021U ØST, Politik og samfund i Rusland (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Politics and Society in Russia

Uddannelse

Udbydes efter Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010-ordningen eller

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen eller

Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen eller

Studieordning for kandidatuddannelsen i Østeuropastudier 2008-ordningen eller

Studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle Studier 2009-ordningen

Kursusindhold

Ruslands politiske system: autokratisk demokrati eller demokratisk autokrati?

Kurset tilbyder en oversigt over den samfundsmæssige, økonomiske og især politiske udvikling i Rusland efter Sovjetunionens sammenbrud.

Kurset vil blandt andet fokusere på:

 • Det politiske systems opbygning og udvikling;

 • Ruslands skiftende makroøkonomiske og samfundsmæssige forhold;

 • Udviklingen og kontroverserne angående Ruslands nationale og statslige identitet;

Et særligt fokus i kurset vil være på forholdet mellem autokrati og demokrati i det postsovjetiske Rusland. Kurset vil søge at belyse hvorvidt og hvornår autokratiske og demokratiske tendenser har været synlige i Rusland siden 1991, samtidigt med at begreberne autokrati og demokrati bliver analyseret i en konceptuel såvel som russisk sammenhæng, herunder med diskussion af begrebet “suverænt demokrati”.

Ved afslutningen af kurset skal den studerende kunne:

 • Demonstrere et overblik over Ruslands politiske, makroøkonomiske, samfunds- og identitetsmæssige udvikling siden Sovjetunionens sammenbrud;

 • Anvende og reflektere over relevante begreber og teorier i forbindelse med Ruslands udvikling siden 1991, herunder med særligt fokus på demokratiets forhold i Rusland i løbet af denne periode;

 • Reflektere over forholdet mellem Ruslands udvikling siden 1991 og landets historiske arv;

 • Reflektere over omverdenens, herunder Vestens, rolle i Ruslands udvikling siden 1991.

Målbeskrivelser

BA 2010-ordning Balkan:
Fordybelsesemne (fagelement HBAB01091E)
Valgfrit emne (fagelementkode HBAB01101E) 
BA projekt (fagelementkode HBAB01111E) 

BA 2010-ording Polsk:
Fordybelsesemne (fagelementkode HPLB01091)
Valgfrit emne (fagelementkode HPLB01101E) 
BA projekt (fagelementkode HPLB01111E) 

BA 2010-ordning Russisk:
Fordybelsesemne (fagelementkode HRUB01091E)
Valgfrit emne (fagelementkode HRUB01101E)
BA projekt (fagelementkode HRUB01111E)

BA tilvalg 2007-ordning:
Valgfrit emne (fagelementkode HØEB10031E)

KA 2008-ordning Russisk:
Fagteori (fagelementkode HRUK03311E)
Formidling (fagelementkode HRUK03391E)
Hovedemner (fagelementkode HRUK03361E)
Valgfag (fagelementkode HRUK03371E)

KA 2008-ordning Østeuropastudier:
Særligt studeret emne I (fagelementkode HØEK03211E)
Særligt studeret emne II (fagelementkode HØEK03231E)
Emne B (fagelementkode HØEK03241E)
Hovedemne (fagelementkode HØEK03251E)
Valgfag (fagelementkode HØEK03261E)
Formidling (fagelementkode HØEK03281E

KA 2009-ordning Tværkulturelle studier:
Regional specialisering (fagelementkode HTÆK03021E)
Regional specialisering med sprog (fagelementkode HTÆK03041E)
Aktuel tematisk problemstilling (fagelementkode HTÆK03051E)
 

 

Grundbog og kompendium

Dialogundervisning og gruppearbejde
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 368,5
 • Forelæsninger
 • 42
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse