HRUB01081U RUS, Russisk Sprog 3 (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Russian Language Proficiency 3

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk eller

BA tilvalg 2007-studieordning for tilvalgsstudiet i Et Slavisk Sprog
Kursusindhold

Undervisningen har til formål at bibringe studerende receptiv og reproduktiv forståelse af det studerede sprog, således at man er i stand til at formidle indholdet af en tekst i koncentreret form og kan frit beskrive et sagforhold såvel i skriftlig som i mundtlig fremstilling, herunder dialog. Undervisningen er baseret på gennemgang af samfundsaktuelle emner som religion, familiemønster, mærkedage i Rusland

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Russisk Sprog 3 (fagelementkode HRUB01081E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Russisk Sprog 3 (fagelementkode HRUB10031E)

Materialer udleveres løbende i forbindelse med undervisningen

Propædeutik, Sprog 1 og Sprog 2
Undervisningen er holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af sproglaboratorieøvelser, oplæsning, svar på spørgsmål til tekster, oplæg, dialog mellem underviser og studerende og skriftlige afleveringer (referat).
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384
  • Forelæsninger
  • 28
  • Vejledning
  • 0,5
  • I alt
  • 412,5
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet