HRUB01061U RUS, Russisk Sprog 2 (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Russian Language Proficiency 2

Uddannelse

BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier,
Polsk og Russisk eller

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Et Slavisk Sprog 2007-ordningen

Kursusindhold
 1. Skriftlig oversættelse af tekster fra dansk til russisk. Tematisk og stilistisk er teksterne relateret til emneområder, som gennemgås i samtaletimerne. Der lægges vægt på kontrasten mellem russisk og dansk, herunder forståelse for idiomatiske forskelle og oversættelsesækvivalens, samt sikkerhed i ordbogsbenyttelse.
 2. Sprogfærdighed. De kommunikative kompetencer opøves ved sproglaboratorieøvelser, oplæsning, mundtlige oplæg, dialog mellem underviser og studerende, gruppearbejde og skriftlige afleveringer (referat) med udgangspunkt i gennemgåede emner.
   
Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning: 
Russisk sprog 2 (fagelementkode HRUB01061E)

BA tilvalg 2007-ordning:
Sprog 2 (fagelementkode HRUB10021E)

Materialer udleveres løbende i forbindelse med undervisningen

1) Holdundervisning med mundtlig diskussion på holdet og skriftlige afleveringer, som gennemgås i timen.

2) Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 300,5
 • Forelæsninger
 • 112
 • I alt
 • 412,5
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet