HRUB01051U RUS, Russisk kultur, mentalitet og samfund (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Russian culture, mentality and society

Uddannelse
Udbydes efter Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010-ordningen eller

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen eller

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Et Slavisk Sprog 2007-ordningen
Kursusindhold

Kurset introducerer til hovedstrømninger i den russiske kulturhistorie op til i dag, herunder til et antal litterære hovedværker. De studerende opnår bredt kendskab til Ruslands kulturhistorie samt grundlæggende øvelse i tekstlæsning og anvendelse af videnskabelig tilgang. Kurset opøver evnen til at analysere forskelligartede kulturelle fænomener i deres historiske og sociale kontekst, samt til akademisk formidling på klart og korrekt dansk. Med henblik på eksamen i form af bunden skriftlig hjemmeopgave, lægges der særlig vægt på den skriftlige formidling. 

Der forventes aktiv undervisningsdeltagelse. For studerende, der tager kurset på BA-tilvalg er der særlige krav til undervisningsdeltagelsen, som afklares og aftales ved kursets start. 

Se lektionsplan på kursets Absalonside.

Målbeskrivelser

BA 2010-ordning:
Ruslands kultur, mentalitet og samfund (fagelementkode HRUB01051E)

BA-tilvalg i et slavisk sprog 2007-ordning:
Et slavisk lands kultur og mentalitet (fagelementkode HRUB10041E)


BA-tilvalg i Østeuropastudier 2007-ordning:
Et østeuropæisk lands kultur og mentalitet (fagelementkode HØEB10021E)

BA: Der læses et kultur- og litteraturhistorisk pensum på 600 normalsider samt 400 ns oversat skønlitteratur og 300 ns skønlitteratur på russisk repræsenterende forskellige epoker og genrer. De faglitterære tekster udleveres løbende. De studerende skal selv anskaffe det oversatte skønlitterære pensum. Det russisksprogede pensum er identisk med det russisksprogede pensum i Sprog 1.

BA-tilvalg: samme faglitterære pensum, men det skønlitterære pensum udgør 1800 sider oversat litteratur

Bestået propædeutik i russisk
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse