HRUB01041U RUS, Russisk sprog 1 (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Russian language 1

Uddannelse

Udbydes efter Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med
specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010-ordningen eller

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Et Slavisk Sprog 2007-ordningen

Kursusindhold

Den russiske grammatik gennemgås i forbindelse med øvelser i skriftlig oversættelse fra russisk til dansk.

Sprogfærdighed (samtaledelen)
Undervisningen har til formål at bibringe studerende receptiv og reproduktiv forståelse af det studerede sprog, således at man er i stand til at formidle indholdet af en tekst i koncentreret form og kan beskrive et sagforhold i mundtlig fremstilling, herunder dialog. Undervisningen er baseret på gennemgang af emneområder som præsentation og omgangsformer, levnedsbeskrivelse, familie og slægtsrelationer, uddannelse og karriere i Rusland.

Oversættelse fra dansk til russisk
Skriftlig oversættelse af tekster fra dansk til russisk. Tematisk og stilistisk er teksterne relateret til emneområder, som gennemgås i sprogfærdighedsundervisning. Der lægges vægt på kontrasten mellem russisk og dansk, herunder forståelse for idiomatiske forskelle og oversættelsesækvivalens, samt sikkerhed i ordbogsbenyttelse.

 

Målbeskrivelser

BA 2010-ordning:
Sprog 1 (fagelementkode HRUB01041E)

BA tilvalg 2007-ordning:
Sprog 1 (fagelementkode HRUB10011E)

Meddeles på Absalon

Kendskab til russisk svarende til bestået eksamen i russisk propædeutik
Holdundervisning og skriftlige øvelser

Sprogfærdighed:
Undervisningen er holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af sproglaboratorieøvelser, oplæsning, svar på spørgsmål til tekster, oplæg, dialog mellem underviser og studerende, rollespil

Oversættelse:
Undervisningen er en kombination af mundtlig diskussion på holdet og skriftlige afleveringer som gennemgås i timen
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 272
  • Forelæsninger
  • 140
  • Vejledning
  • 0,5
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse