HRUB00711U RUS, Ruslands historie og kulturhistorie (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

History and Cultural history of Russia

Uddannelse

BA 2015-studieordningen, Øst- og Sydøsteuropastudier med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk

Kursusindhold

Kurset er delt i to parallelforløb: en historisk og en kulturhistorisk del med hver 2 ugentlige timers undervisning. Der gennemgås og diskuteres et fagligt pensum vedrørende Ruslands historiske og kulturhistoriske udvikling fra Middelalderen til nyere tid, ligesom der læses udvalgte litterære værker fra forskellige perioder.

Målbeskrivelser

BA 2015-ordning:

 • Ruslands historie og kulturhistorie (fagelementkode HRUB00711E)

 

BA 2010-ordning:

 • Ruslands historie, kultur og litteratur (fagelementkode HRUB01011E)
 • Ruslands kultur, mentalitet og samfund (fagelementkode HRUB01051E)

 

BA-tilvalg 2007-ordning:

 • Et slavisk lands kultur og mentalitet (fagelementkode HRUB10041E)

 

BA-tilvalg i Østeuropastudier 2007-ordning:

 • Emne I: Et østeuropæisk lands historie (fagelementkode HØEB10011E)

 • Emne II: Et østeuropæisk lands kultur og mentalitet (fagelementkode HØEB10021E)

 • Valgfrit emne (fagelementkode HØEB10031E)

Holdundervisning med forelæsninger, diskussioner og oplæg. I undervisningen sættes særlig fokus på opøvelse af skriftlig fremstilling mhp. eksamensformen for BA 2015-ordningen, men der tages hensyn til alle deltagende studerendes eksamensordninger og -former.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 356,5
 • Forelæsninger
 • 56
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen
Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​russisk/​