HRUB00011U AFLYST; ØST, Tekstkorpora – et redskab for sprog-, litteratur- og samfundsstudier (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Text corpora – a tool in linguistic, literary and societal studies

Uddannelse

Udbydes efter Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010-ordningen og

Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen og

Studieordning for kandidatuddannelsen i Østeuropastudier 2008-ordningen og

Studieordning for kandidatuddannelsen i Polsk Sprog og Kultur, 2008-ordningen

Kursusindhold

I de senere årtier er der blevet opbygget store tekstkorpora for alle europæiske nationalsprog, herunder de slaviske sprog russisk, polsk, serbisk og kroatisk. Korporaene er frit tilgængelige på internettet og forsynet med søgemaskiner. Dette gør dem velegnede til projekter der baserer sig på større mængder systematisk indsamlede sproglige data – både til lingvistiske og andre, fx litteraturvidenskabelige og samfundsfaglige formål. Vi vil gennemgå grundbegreber i opbygning og anvendelse af korpora og gennem øvelser udforske mulighederne i de tilgængelige korpora. Valget af korpora vil afhænge af deltagernes fagområder og interesser, men vi vil bl.a. arbejde med Det russiske Nationalkorpus, et af de stærkeste korpora internationalt. De polske, serbiske og kroatiske korpora tilbyder også gode søgemuligheder.

 

NB: Kurset gennemføres med 7 mødegange af 2 timer (første halvdel af semestret)

Målbeskrivelser

BA 2010-ordning Russisk:
Fordybelsesemne (fagelementkode HRUB01091E)
Valgfrit emne (fagelementkode HRUB01101E)
BA projekt (fagelementkode HRUB01111E)

BA 2010-ordning Balkan:
Fordybelsesemne (fagelementkode HBAB01091E)
Valgfrit emne (fagelementkode HBAB01091E)
BA projekt (fagelementkode HBAB01111E)

BA 2010-studieordning Polsk:
Fordybelsesemne (fagelementkode HPLB01091E)
Valgfrit emne (fagelementkode HPLB01101E)
BA projekt (fagelementkode HPLB01111E)         

KA 2008-ordning Russisk:
Valgfag (fagelementkode HRUK03371E)

KA 2008-ordning Østeuropastudier:
Valgfag (fagelementkode HØEK03261E)

KA 2008-ordning Polsk:
Valgfag (fagelementkode HPLK03371E)

Meddeles på Absalon

Kendskab til det studerede sprog svarende til 2 års studier
Holdundervisning med studenterfremlæggelser
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 398
  • Forelæsninger
  • 14
  • Vejledning
  • 0,5
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse