HRTK03396U  RET, Retorisk emne: Retorisk medborgerskab på nettet

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Rhetorical topic

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Retorik

Kursusindhold

I de senere år er begrebet “retorisk medborgerskab” dukket op først i den danske, senere i den internationale retorikforskning som en ramme for undersøgelser af sammenhængen mellem retorik og medborgerskab i moderne demokratier. På kurset Retorisk medborgerskab på nettet vil vi koncentrere os om hvordan retorisk medborgerskab manifesterer sig i ét bestemt medie, nemlig webmediet – og ikke mindst hvordan vi som retoriske kritikere kan dokumentere, analysere og vurdere disse manifestationer. Hvordan kan vi med retorisk medborgerskab som analyseramme bidrage til større og bedre forståelse af hvordan borgere udøver medborgerskab ved at engagere sig i forskellige diskursive praksisser på nettet? Og omvendt: Hvordan kan vores retoriske kritik af disse praksisser bidrage til støre forståelse af hvad retorisk medborgerskab er og bør være? En grundlæggende antagelse der vil begrunde hvad vi læser og diskuterer på holdet, er at det at undersøge og forstå retorisk medborgerskab på nettet kræver en tværfaglig tilgang der kombinerer indsigter fra forskning i retorik, medier og medborgerskab. For at spore os ind på hvordan retorisk medborgerskab på nettet kan begrebsliggøres, vil vi derfor ty til litteratur om hhv. retorisk medborgerskab, webretorik og digitalt medborgerskab. Med udgangspunkt i denne tværfaglige, men retorisk tonede optik vil vi løbende undersøge hvordan retorisk medborgerskab rammesættes og udøves, fremmes og hæmmes i forskellige sammenhænge på nettet såsom på politiske kampagnesites, netaviser, sociale netværkstjenester, blogs og wikis. Kurset vil være tilrettelagt så det kombinerer diskussion og perspektivering af den læste litteratur, studenteroplæg med udveksling af interessante cases samt workshops med præsentationer af de studerendes ideer til eksamensprojekter.

 

 

 

Målbeskrivelser

Fagelementkode HRTK03391E, HRTK03401E, HRTK03411E

Holdundervisning
Prioritering af studerende til dette kursus:
1. KA og gymnasiesidefag i Retorik
2. BA-tilvalg Almen retorik
3. Bachelortilvalg i Retorik, Aarhus Universitet (tidl. Suppleringsuddannelsen i retorik)
4. BA-grundfag inden for sprog- og kommunikationsfag
5. Humanistisk eller teologisk BA
6. Individuel vurdering
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamenssprog: Dansk
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 367,5
  • I alt
  • 409,5