HRTK03394U  RET, Retorisk emne: Troværdig meningsdannelse

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Rhetorical topic

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Retorik, 2008-ordningen

Kursusindhold

Mange vil gerne påvirke andre ved at kommunikere i det offentlige rum, men ofte opnår de kun at få luft for deres følelser og måske ”præke for de frelste”. Ledere og offentlige talspersoner skal bestandig begrunde deres handlen og besvare kritiske spørgsmål og modargumenter. Deres kommunikationsstrategi er at typisk udenom, gentage nogle få indlærte nøglesætninger og så i øvrigt nedgøre modparten. Det er et dårligt forbillede, der gør meningsdannelsen utroværdig eller meningsløs. 

Det er muligt at kommunikere og være meningsdanner på en måde, der både er effektiv og troværdig. Med udgangspunkt i det klassiske retoriske begrebsapparat og ny retorisk forskning i offentlig debat handler dette praktisk orienterede kursus om, hvordan meningsdannere – både menige borgere, ledere og talspersoner – konkret kan arbejde med troværdig meningsdannelse.

 

Målbeskrivelser

Fagelementkode HRTK03391E, HRTK03401E, HRTK03411E

Holdundervisning
Prioritering af studerende til dette kursus:
1. KA og gymnasiesidefag i Retorik
2. BA-tilvalg Almen retorik
3. Bachelortilvalg i Retorik, Aarhus Universitet (tidl. Suppleringsuddannelsen i retorik)
4. BA-grundfag inden for sprog- og kommunikationsfag
5. Humanistisk eller teologisk BA
6. Individuel vurdering
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamenssprog: Dansk
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 367,5
  • I alt
  • 409,5