HRTK03331U  RET, Retorisk kritik - udfordringer af traditionen

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Rhetorical Criticism

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Retorik

Kursusindhold

De sidste tredive år er retorisk teori og kritik blevet udfordret fra mange sider. Eksempelvis af feminister der ser persuasio som et overgreb, af sociologer og filosoffer som anfægter forestillinger om retorisk handlekraft, og af metakritikere der efterlyser studier af publikums læsning. Vi er i dag også teoretisk og metodisk udfordret af den markante medialisering af samfundet der påvirker den praktiske retoriks former og indhold.

På dette kursus ser vi på nogle af de strømninger i teoretisk og praktisk retorik, som har udfordret og udviklet retorisk kritik i de seneste 30 år. Vi fokuserer på forhold, som er umiddelbart relevante i en nutidig kontekst, og vi vil bringe de faglige diskussioner i spil i konkret analyse og kritik af samtidig, og især, digital retorik. Vi vil desuden snuse til flere former for retorisk kritik, der går mere utraditionelt til værks, fx ved at supplere nærlæsning med andre tilgange.

I undervisningen arbejder vi dels med at fremlægge og diskutere centrale teoretiske tekster og deres udfordring af traditionen, dels med at bruge dem i analyse og kritik af konkret tekstmateriale. Vi vil således også løbende tale om grundlæggende spørgsmål i moderne retorisk kritik som: hvad er og hvordan afgrænses en retorisk tekst, hvordan udføres en retorisk kritik af forskellige teksttyper, og hvad er i grunden en valid analyse, fortolkning og vurdering af retorik? Og hvilke andre muligheder for undersøgelse af retorik er der, som eventuelt kan kombineres med retorisk kritik?

Man skal regne med, at der på kurset vil være forløb, hvor arbejdsgrupper i og uden for undervisningstimerne arbejder med retorisk kritik, eventuelt i kombination med andre metoder.  

Deltagelse i kurset forudsætter grundlæggende kendskab og kunnen inden for retorisk analyse og kritik.

Målbeskrivelser

Fagelementkode HRTK03331E

Prioritering af studerende fra andre fag til dette kursus:
1. BA-tilvalg: Almen retorik og Skriftlig retorik
2. Bachelortilvalg i Retorik, herunder kurser Retorisk kritik, Aarhus Universitet
Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning og aktiv deltagelse af de studerende, især i form af substantielle gruppeoplæg.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamenssproget er dansk
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 367,5
  • I alt
  • 409,5