HRTK03322U  RET, Retorisk didaktik

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Rhetorical didactics

Uddannelse

Kandidat i Retorik, 2008-ordning

Kursusindhold

En del af retorikkens praksisdimension har - fra antikken til i dag - været bundet til undervisningen i hvordan man mest hensigtsmæssigt formulerede sig. Dette kursus giver en indføring i klassisk og nyere retorisk didaktik samt erfaring med at tilrettelægge og gennemføre et undervisningsforløb inden for et område af mundtlig og skriftlig retorik. Forløbet indeholder holdundervisning med oplæg og øvelser samt et vejledningsforløb i mindre grupper med fokus på undervisningspraktikken.

Målbeskrivelser

2008: Fagelementkode HRTK03321E

Holdundervisning
Prioritering af studerende til dette kursus:
1. KA og gymnasiesidefag i Retorik
2. BA-tilvalg Almen retorik
3. Bachelortilvalg i Retorik, Aarhus Universitet (tidl. Suppleringsuddannelsen i retorik)
4. BA-grundfag inden for sprog- og kommunikationsfag
5. Humanistisk eller teologisk BA
6. Individuel vurdering
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformen fremgår af studieordningen

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​retorik/​

Eksamenssproget er dansk

Eksamenssprog dansk
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 367,5
  • I alt
  • 409,5