HRTK03311U  RET, Den retoriske tradition

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

The rhetorical tradition

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Retorik

Kursusindhold

Vi skal undersøge, hvordan retorisk teori udviklede sig fra sofisterne, Platon og Aristoteles i Athen over Cicero og Quintilian i Rom og frem til slutningen af det 19. århundrede, hvor Nietzsche kunne bruge den antikke retorik i sit opgør med samtidig filosofi. Vi læser Augustin og Dante fra middelalderen og eksempelvis Erasmus fra renæssancen samt Vico og Dumarsais fra oplysningstiden. Formålet er at vise, hvordan denne retoriske teori både har en lang række faste elementer og bygger på et sprogsyn, der gør det muligt at fungere som en vigtig diskurs i mange forskellige samfundstyper. Vi skal desuden læse en række kritiske artikler, der aktualiserer traditionen i forhold til moderne retorisk teori og humanistiske teorier generelt.

Vi har ikke nogen decideret grundbog, men vi skal læse udvalgte kapitler fra Thomas Conleys Rhetoric in the European Tradition. 1994 og fra Christian Kock, Ordets magt. Retoriske teori der holder 2012. Jeg antager, at de fleste allerede har sidstnævnte; jeg vil sørge for kopiering eller lignende fra den første.

I er selv ansvarlige for at have et eksemplar af Aristoteles' Retorik og af Platons Phaidros. Den sidste skal være i den nye oversættelse, der står i Platons samlede værker i ny oversættelse, bind II. udgivet af J. Mejer og G. Tortzen. Gyldendal 2010, s. 385-462 (jeg kan ikke få kopieret ret meget pga copydan, så det er bedre at I selv finder den. Den nye oversættelse er på alle biblioteker, også på MEF).

I skal desuden læse Ciceros Om taleren; den udmærkede danske oversættelse kan købes her:

http://www.universitypress.dk/shop/m-tullius-cicero-1196p.html

I skal også læse min oversættelse af Dantes Om veltalenhed på folkesproget, der ligeledes er udkommet på Syddansk Universitetsforlag i den lille bog Dante om poesi og sprog:

http://www.universitypress.dk/shop/dante-om-poesi-1511p.html

Quintilians Om talerens uddannelse er ved at bliver oversat til dansk af S. Hindsholm der lægger oversættelsen ud fortløbende på www.quintilian.dk. Indtil videre kun det meste af 1. Bog, som vi vil inddrage.

De fleste antikke tekster er oversat i Loeb Classical Text Series (der også giver den græske/latinske tekst); hele serien skulle nu være tilgængelig på kb.dk.

Vi læser fortrinsvis tekster på dansk og engelsk. Der forudsættes kendskab til retorikhistoriens perioder og væsentligste navne svarende til mit kapitel ”Den retoriske tradition” i Retorik. Teori og praksis. Samfundslitteratur 2009

 

Målbeskrivelser

Fagelementkode HRTK03311E

Undervisningsformen er en kombination af forelæsning (max en ud af de tre timer vi har hver gang) og diskussion og er baseret på studerendes aktive deltagelse i form af pensumlæsning, mundtlige oplæg, diskussionsdeltagelse, udarbejdelse af arbejdspapirer m.v.
Prioritering af studerende til dette kursus:
1. KA og gymnasiesidefag i Retorik
2. BA-tilvalg Almen retorik
3. Bachelortilvalg i Retorik, Aarhus Universitet (tidl. Suppleringsuddannelsen i retorik)
4. BA-grundfag inden for sprog- og kommunikationsfag
5. Humanistisk eller teologisk BA
6. Individuel vurdering
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamenssproget er dansk
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 367,5
  • I alt
  • 409,5