HRTB10032U  RET, Skriftlig retorik

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Composition

Uddannelse

Bachelortilvalg i Retorik

Kursusindhold

Formålet er at udvikle de studerendes skriftlige fremstillingsevne og sætte dem i stand til analysere, vurdere og revidere saglige skrifttekster – at gøre den studerende til en bedre skribent og samtidig en kvalitetsbevidst, konstruktiv kritiker af andres tekster. Hvad er en god artikel af vidensformidlende eller debatterende art, og hvordan skriver man den? Det er de to hovedspørgsmål der arbejdes med i teori og praksis på kurset. Med udgangspunkt i retorikkens fagtradition og begrebsapparat fra modul I giver kurset indsigt i hovedtræk af aktuel litteratur om skrivning. Der gennemgås forskellige slags tekster inden for skriftlig formidling (specielt artikler) med henblik på at analysere og vurdere kvaliteten og effekten i den konkrete situation under inddragelse af sproglig-stilistiske træk og af strukturelle og indholdsmæssige træk som komposition og argumentation. Den praktiske undervisning går bl.a. ud på at skrive så det engagerer og kan huskes, at skrive velargumenteret og forståeligt, også om komplicerede emner. Der arbejdes procesorienteret med at udarbejde og forbedre et skriftligt produkt gennem gensidig feedback. Som led i undervisningen arbejdes der i denne forbindelse med produktionen af en artikel. Den indleveres til eksamen og udgør det ene af modulets to fagelementer. Der indgår krav om aktiv undervisningsdeltagelse som forudsætning for aflæggelse af eksamen.

Målbeskrivelser

2007: Fagelementkode: HRTB10031E
2007: Fagelementkode: HRTB10041E

Dette modul kan kun følges af studerende der har taget modul I: Almen retorik
Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformen fremgår af studieordningen

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​retorik/​

Eksamensprog: Dansk
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5