HRTB10021U  RET, Mundtlig retorik

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Composition: Practicum

Uddannelse

Bachelortilvalg i Retorik, 2007-ordningen

Kursusindhold

Dette praksisorienterede modul opøver i forlængelse af modul I de studerendes mundtlige formidlingsevne og tager sigte på produktion af taler i overensstemmelse med retoriske teorier og principper for offentlig tale. De studerende mødes i taleværksteder, og der arbejdes procesorienteret med hvordan man skriver og holder en tale der mht. indhold og form tjener formålet i den konkrete situation. Gennem taleprocessen lærer de studerende her at give faglig kritik. Efter afholdelsen af talen indleveres en talerapport der bl. a. skal vise at den studerende kan reflektere fagligt over processen, taleproduktet og efterkritikken. Der indgår også oplæsning og en introduktion til stemmebrug i kurset. I forbindelse med taleværkstedsundervisningen skal deltagerne kunne afsætte tid til gruppearbejdet uden for de skemalagte timer. Der indgår forskellige krav om aktiv undervisningsdeltagelse som forudsætning for aflæggelse af eksamen.

Målbeskrivelser

2007: Fagelementkode: HRTB10021E

Dette modul kan kun følges af studerende der har taget Modul I Almen retorik.
Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformen fremgår af tilvalgsstudieordningen

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​retorik/​

Eksamenssprog: Dansk
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 70
  • Praktiske øvelser
  • 14
  • Forberedelse
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5