HRTB10011U  RET, Almen retorik

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

General rhetoric

Uddannelse

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Retorik 2007

Kursusindhold

Modulet giver de studerende basal indsigt i retorikfaget, dets discipliner, begrebsapparat og sammenhæng og forbereder dem til at arbejde videre med mundtlig og skriftlig formidling. Der gives en indføring i retorikkens teori og historie med gennemgang af centrale tekster inden for klassisk og moderne retorisk teori. Der indgår undervisning i argumentation, og der arbejdes med retorisk analyse og vurdering af mundtlige og skriftlige tekster fra forskellige tider, repræsenterende forskellige genrer og retoriske problemstillinger. Der indgår undervejs mindre praktiske øvelser der illustrerer aspekter af det gennemgåede stof.

Målbeskrivelser

Fagelementkode HTRB10011E

Holdundervisning; Holdfordelingen fremgår af kursusrum på Absalon
Studerende med grundfag i retorik kan ikke følge modulet
  • Kategori
  • Timer
  • Undervisningsforberedelse
  • 325,5
  • Holdundervisning
  • 84
  • I alt
  • 409,5