HRTB00881U  RET, Retorik i samfundet: Temastudium

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Rhetoric in Society

Uddannelse

BA i Retorik 2014-ordningen

Kursusindhold

Retorisk medborgerskab på grænsen

Teoretisk ramme.

Rammen for kurset er forskningsfeltet retorisk medborgerskab. Vi læser teori om medborgerskab og forskellen på medborgerskab i juridisk, politologisk og retorisk perspektiv. Begrebet blev skabt af G. A. Hauser i 1990’erne; vi læser artikler og uddrag fra hans bog Vernacular Voices. The Rhetoric of Publics and Public Spheres, 1999. Teorien er blandt andet blevet udviklet af Christian Kock og Lisa Storm Villadsen, hvis udgivelse Contemporary Rhetorical Citizenship, Leiden University Press 2014 fungerer som en grundbog på dette temastudium.

Vi skal også læse artikler fra feltet border studies der fokuserer på de retoriske udfordringer i forbindelse med migrationer og grænsedragninger. Vi vil inddrage den italienske filosof G. Agambens tekster om udstødelsen og dehumaniseringen af migranter og andre der falder uden for de nationale fælleskaber; en tænkning der kan siges at ligge i forlængelse af K. Burkes begreber om konsubstantialitet og scapegoating.

Metodiske og analytiske vinkler.

På kurset arbejder vi med to metodiske perspektiver og analytiske fremgangsmåder: dels retorisk kritik, dels visuel retorik. De bruges til analyse af artefakter og cases der er valgt både af underviserne og de studerende. De studerende skal begynde arbejdet med den frie skriftlige eksamensopgave i løbet af kurset (i form af fremlæggelser).

Den ene del af dette temastudium vil fokusere på vernakulær retorik og retorisk kritik. Begreberne retorisk medborgerskab og vernakulær retorik har vist sig som produktive rammer for retoriske kritikker og case studies af mange fænomener, såsom digital retorik (fx trolling), aktivisme, borgerinitiativer, borgerinddragelse, inklusion og eksklusion, debat om menneskerettigheder og grænsedragninger i en tid præget af migrationer.

Den anden del vil fokusere på visuel retorik, dvs hvordan billeder (fotos, kunst), videoer og lignende artefakter fungerer som ytringer i debat og forhandling af retorisk medborgerskab. Vi læser artikler fra R. Hariman og J. Lucaites: No Caption Needed. Iconic Photographs, Public Culture and Liberal Democracy, 2007 og grundlæggende tekster om billedanalyse, farvelære, filmanalyse mv.

 

 

 

 

I skal købe:

Kock, C. og Villadsen, L.: Contemporary Rhetorical Citizenship, Leiden University Press 2014

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamenssprog: Dansk
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5