HRTB00851U  RET, Fortælling og oplæsning

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Storytelling and reading

Uddannelse

Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Retorik 2014

Kursusindhold

Kurset består af to kortere forløb: Et praktisk fortælleforløb hvor der arbejdes med genfortælling og egen fortælling på mindre hold og oplæsningsanalyse hvor der analyseres oplæsningseksempler af hovedsagelig ikke-fiktiv art.

 

 

 

Målbeskrivelser

Fagelementkode HTRB00851E

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamenssproget er dansk
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 52,5
  • Undervisningsforberedelse
  • 357
  • I alt
  • 409,5