HRTB00841U  RET, Stemmebrug

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Voice Production

Uddannelse

BA i Retorik 2014-ordningen

Kursusindhold

Der arbejdes med grundprincipper for hensigtsmæssig stemmebrug ud fra et elementært fonetisk og stemmeteoretisk begrebsapparat. Kurset gennemgår sammenhængen mellem stemme og krop under mundtlig fremførelse, samt stemmens grundfunktioner og persuasive muligheder. Der arbejdes med at læse lydskrift, samt udføre relevante øvelser med fokus på stemmebrugens forskellige elementer til at observere og diskutere egen og andres stemmebrugs hensigtsmæssighed.  Den studerende tilrettelægger og arbejder med et individuelt tilpasset stemmetræningsprogram med henblik på udviklingen og realiseringen af eget stemmepotentiale.

Holdundervisning og forelæsning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv undervisningsdeltagelse
Eksamenssprog: Dansk
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Holdundervisning
  • 14
  • Undervisningsforberedelse
  • 162,75
  • I alt
  • 204,75