HRTB00831U  RET, Argumentation

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Argumentation

Uddannelse

BA i Retorik, 2014-ordningen

Kursusindhold
Et indførende kursus med henblik på at deltagerne skal kunne redegøre for grundlæggende principper og begreber i retorisk argumentationslære, herunder de enkelte argumenters og den samlede argumentations struktur og funktion, samt analysere og vurdere argumentationen i en given tekst og diskutere dens kvalitet og effekt. I løbet af kurset udarbejder hver deltager 2 bundne skriftlige hjemmeopgaver, der bedømmes som bestået/ikke bestået.
 
Holdundervisning med lærer- og studenteroplæg, bl.a. ud fra de udarbejdede hjemmeopgaver. Der veksles mellem teorigennemgang og øvelser i at analysere og producere argumentation
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamenssprog: Dansk
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 148,75
  • I alt
  • 204,75