HRTB00811U  RET, Retorisk skrivning, sprog og stil

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Composition and Stylistics

Uddannelse

Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Retorik 2014

Kursusindhold

Modulet fokuserer især på den skrevne retorik med sigte på analyse og vurdering af forskellige sagprosatekster mht. ide, indhold, struktur og stil. Der indføres herunder i grammatik og stilistik, bl.a. sætningsanalyse, figurlære og forholdet mellem tale- og skriftsprog. Der arbejdes procesorienteret med skrive- og feedbackprincipper i forbindelse med produktion af artikler.

Forelæsninger og holdundervisning med øvelser samt et masterclass-forløb med fremlæggelse af artikeludkast. Der arbejdes i skrivegrupper uden for de skemalagte timer.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamenssproget er dansk
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5