HRTB00802U  RET, Retorisk teori og analyse

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Rhetorical Theory and Analysis

Uddannelse

Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Retorik 2014

Kursusindhold

Der gives en indføring i fagets teori og historie ud fra et moderne retorisk perspektiv. Centrale retoriske problemstillinger og grundbegreber og deres praktiske relevans anskueliggøres i en række forskelligartede eksempeltekster med hovedvægten på mundtlig retorik. Der indgår litteratursøgning og praktiske øvelser, herunder stemmebrug.

 

 

 

Målbeskrivelser

Fagelementkode HRTB00801E

Forelæsninger og holdundervisning med øvelser. Der arbejdes i studiegrupper uden for de skemalagte timer.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamenssproget er dansk
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5